Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

Passend Onderwijs


 

 

Door de invoering van de wet Passend Onderwijs (2014) dient elke school een ondersteuningsprofiel op te stellen. Het profiel heeft vier functies:

a) Voorlichting ouders (wat kunnen ouders verwachten van de school)

b) Kwaliteitsdocument van de school

c) Document voor formele beslissingen (besluiten over de toelating en verwijdering van leerlingen / besluiten over de toelaatbaarheid van extra ondersteuning)

d) Sturingsinformatie voor de Stichting en het Samenwerkingsverband SWV (Bepalen of wordt voldaan aan het afgesproken niveau van basisondersteuning) (Nagaan of sprake is van een dekkend netwerk van onderwijsondersteuningsvoorzieningen in de regio)

In ons ondersteuningsprofiel beschrijven wij de wijze waarop onze school omgaat met de verschillende ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. Wij bieden als team basisondersteuning aan alle kinderen op onze school.


School ondersteuningsprofiel 2019-2020
Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online